Công viên cây xanh, động vật chim muông ở Puy du Fou